پروژه های پشتیبانی و نگهداری شبکه

با استفاده از تجارب فراوان تخصصی و مدیریتی در زمینه راهبرد و نگهداری شبکه، تیم Support کهکشان مشاور ایمن پاسخگوی کلیه نیازهای ادارات، سازمان ها و شرکت ها در این زمینه خواهد بود.
در این بخش ، با تعریف روالها ، اعمال تنظیمات و بکارگیری سخت افزار و نرم افزارهی مدیریتی – نظارتی، سعی در نگاهداری، رفع اشکال و بروز رسانی سیستم های موجود در شبکه خواهد شد.