مشاوره، طراحی وپیاده سازی سیستم های مدیریتی-امنیتی شبکه

  • طراحی و راه اندازی سیستم های Firewall جهت جلوگيری از دسترسي های غير مجاز ، بر مبنای جدیدترین و پیشرفته ترین تکنولوژیهای دنیا همانند : MS ISA 2006/TMG 2010 , CISCO ASA, JUNIPER, CHECKPOINT, FORTIGATE و...
  • نصب و تنظيم سيستم های IDS/IPS برای تشخيص و جلوگيری از مشکلات بوجود آمده در شبکه
  • طراحی و راه اندازی سیستم های نظارت و بررسی نحوه استفاده کاربران از منابع های شبکه (Auditing)
  • نصب سيستم های Security Alerting برای ارسال تمامی وقايع حساس ( Critical Alert ) به مديران شبکه بصورت Online و Offline
  • طراحی ، نصب و راه اندازی سيستم های Update ( به روز رسانی ) خودکار برای نرم افزارهای Anti-Virus ، Scanner ها و Patch سيستم های مختلف