• لابی امن

  شرکت کهکشان دانا ایمن بر اساس تجارب و دانش کارشناسان اقدام به تولید سیستم مدیریت امن کنترل تردد میهمانان نموده است.

  بیشتر بدانید

 • پرتالک امن

  توضیحات مربوط به پرتالک امن

  بیشتر بدانید

 • داشبورد امنیتی

  توضیحات مربوط به داشبورد امنیتی

  بیشتر بدانید

 • وبسایت کاریابی

  توضیحات مربوط به وبسایت کاریابی

  بیشتر بدانید

 • وبسایت رزومه ساز

  توضیحات مربوط به وبسایت رزومه ساز

  بیشتر بدانید

 • سامانه انتقال امن فایل

  سازمان ها هزینه بسیار زیادی را برای تامین امنیت شبکه و ترافیک انتقال فایل می پردازند...

  بیشتر بدانید

 • سامانه انتقال امن حقوق شعبه

  استفاده از درگاه USB برای انتقال فایل حقوقی سازمان ها به شعبه بانکی خطراتی جدی را در بر دارد...

  بیشتر بدانید

 • سامانه جمع آوری مستندات

  توضیحات مربوط به سامانه جمع آوری مستندات

  بیشتر بدانید

 • سیستم مدیریت امن راه دور

  گستردگی ساختار های کسب و کار نیاز سبب شده تا نیاز به ابزار های پیشرفته مدیریت از راه دور احساس شود

  بیشتر بدانید

 • دسترسی امن به محیط مجازی

  توضیحات مربوط به دسترسی امن به محیط مجازی

  بیشتر بدانید

 • سامانه حاکمیت امنیت اطلاعات

  توضیحات مربوط به سامانه حاکمیت امن اطلاعات

  بیشتر بدانید