لابی امن

با افزایش روزافزون تهدیدات و امکانات امنیتی ، جهت گیری تهدیدات و رویکرد نفوذگران و خرابکاران بیش از پیش به حوزه دسترسی فیزیکی معطوف شده است بر این اساس ابزار و سامانه های امنیتی به منظور ایجاد امکان نظارت و کنترل در این حوزه از مهمترین ابزار و ادوات حوزه امنیت فیزیکی روز دنیا محسوب می گردد. نظر به نیازمندی ها و ملاحظات خاص بومی این حوزه ، شرکت کهکشان دانا ایمن بر اساس تجارب و دانش کارشناسان اقدام به تولید سیستم مدیریت امن کنترل تردد میهمانان نموده است. که با استفاده از آن می توان از طریق ارسال پیامک، کارت های امواج رادیویی و همچنین ادوات نمایش وضعیت، مدیریت حضور و تردد مهمانان سازمان را به صورت بهینه و به روز شده در دست داشت.
 • قابلیت ارسال پیامک دعوتنامه به همراه شماره پیگیری ، پیامک یادآوری، خوش آمدگویی، اعلام حضور میهمان ، پیامک به حراست فیزیکی در خصوص مهمانان ثبت نشده
 • قابلیت صدور کارت RFID یا چاپ کارت برای کنترل تردد میهمانان ، با امکان تغییر ظاهری کارت
 • قابلیت نمایش لیست ضروری میهمانان ( لیست میهمانان حاضر در سازمان یا لیست میهمانان در روز جاری که از سازمان خارج شده اند)
 • قابلیت دسترسی کاربران به میهمانانی که قبلاً ثبت شده باشند
 • قابلیت Self Service Customer پورتال ثبت اطلاعات میهمان توسط خود میهمان (کیوسک مستقر در سازمان)
 • قابلیت کنترل کدهای دعوت در جلو درب های ورودی
 • قابلیت یادآوری به کاربر برای باز پس دادن لوازم دریافتی از آنها
 • قابلیت تعریف سطح کارکنان سازمان (هر کارمند چه نوع مهمانان را می تواند بپذیرد)
 • قابلیت مدیریت پارکینگ (رزرو پارکینگ برای میهمانان)
 • قابلیت ثبت اطلاعات میهمان ها در جلو درب ها
 • قابلیت صدور مجوز ورود یا تأیید ورود افراد با درخواست های حضوری
 • امکان ثبت ورود و خروج و جستجو بر روی میهمانان