سامانه انتقال امن حقوق شعبه

روش رایج انتقال فایل های حقوقی سازمان به شبکه بانکی شامل اتصال حافظه های USB به رایانه های شعب بانکی اس. اتصال این حافظه ها یکی از جدی ترین مخاطرات امنیتی بانک هاست. حافظه های USB می توانند حامل بدافزار های پیشرفته ای باشند که نرم افزار های آنتی ویروس به هیچ عنوان قادر به ردیابی و تشخیص آنها نیستند. از این رو نیاز به روشی که انتقال ایمن فایل های حقوقی به رایانه های شعب بانکی را تضمین نماید، کاملا ضروری است.

سامانه انتقال امن حقوق با برخورداری از سخت افزاری منحصر به فرد، از اتصال مستقیم حافظه های USB به رایانه های شعب بانکی جلوگیری می کند.


این سامانه از سخت افزار ویژه ای استفاده می نماید که امکان اجرای هیچگونه دستور خارجی بر روی آن وجود ندارد. بنابراین USB های حاوی بدافزار های امننیتی توانایی ایجاد خطرات ناشی از اتصال به رایانه های شعبه را نخواهند داشت. امکانات ویژه این سامانه عبارتند از:
  • بررسی محتوای فایل های حقوقی بر اساس ساختار و قالب اینگونه فایل ها
  • بررسی نوع (Mime Type) فایل های در حقوقی برای جلوگیری از ارسال فایل های اجرایی
  • استفاده از پروتکل TCP/IP به جای درگاه USB جهت انتقال فایل
  • استفاده از سخت افزار ویژه که امکان اجرای دستورات خارجی بر روی آن وجود ندارد.
  • امکان اجرا بر روی رایانه های شعبه با سطوح پایین
  • امکان استفاده درون شبکه ای و یا اتصال مستقیم دستگاه به رایانه شعبه

سامانه انتقال امن حقوق در حال حاضر به عنوان اختراع نوین کهکشان دانا ثبت گریده است.