گروه شرکت های کهکشان

فن آور کهکشان دانا

شرکت دانش بنیان فن آور کهکشان دانا، پیشرو در تحقیق، پژوهش، تولید و توسعه راهکارهای جامع فناوری و امنیت اطلاعات، در سال 1393 تاسیس شد. این شرکت در حال حاضر، با انجام پژوهش های بنیادین، محصولات و خدمات بومی و خاص منظوره را در حوزه فناوری و امنیت اطلاعات، طراحی و تولید می نماید.

مجوزها و اعتبارات

  • عضویت در نظام صنفی رایانه ای کشور
  • گواهی رتبه بندی و احراز صلاحیت از شورای عالی انفورماتیک کشور
  • پروانه فعالیت در نظام ملی مدیریت امنیت اطلاعات (نما) در ارائه خدمات مشاوره

شناسنامه

مدیر عامل

علی عباس نژاد

شرکت های وابسته