دعوت به همکاری

با توجه به اهداف استراتژیک شرکت فن آورر کهکشان دانا، جذب نیروی انسان متخصص و نخبه یکی از ارکان اساسی شرکت به شمار می رود. در این راستا اگر:
  • اگربه دنبال توسعه دانش و مهارت های فردی خود هستید.
  • اگر تمایل دارید در محیطی متعامل و پویا ایده های خود را گسترش دهید.
  • اگر قصد دارید در مجموعه ی دانش بنیان فعالیت نمایید.
  • اگر میخواهید به صورت حرفه ای در مسیر موفقیت اجتماعی و اقتصادی گام بردارید.
خانواده کهکشان پذیرای شما خواهد بود.

مراحل پیوستن به ما
  1. برای تکمیل فرم همکاری با کهکشان دانا اینجا را کلیک کنید.
  2. پس از بررسی اولیه رزومه در صورتی که برای جایگاه شغلی موردنظر مناسب باشید، با شما تماس گرفته خواهد شد.
  3. در این مرحله لازم است در مصاحبه تخصصی کهکشان دانا شرکت کنید.
  4. در صورت قبولی در مرحله قبل، جهت اثبات توانایی های خود در کمیته استخدام کهکشان دانا شرکت خواهید کرد.
  5. پس از پذیرفته شدن در این مرحله، جهت شروع همکاری در محیط دانش بنیان کهکشان دانا با شما تماس گرفته خواهد شد.